Wat zegt de Bijbel nou echt over de hemel, en hoe verhouden de hemel en de aarde zich tot elkaar? In deze video onderzoeken we het verrassende Bijbelse uitgangspunt dat de hemel en de aarde bedoeld waren om elkaar te overlappen, en dat Jezus op een missie is om ze voor eens en altijd te verenigen. #BibleProject #Bijbel #HemelEnAarde