Geeft God om het kwaad dat mensen in onze wereld teweegbrengen, en zo ja, wat doet Hij eraan? In deze video over de Dag van de Heer, gaan we na op welke verschillende manieren God de confrontatie aangaat met het menselijke kwaad en het diepere geestelijke kwaad dat daaraan ten grondslag ligt. Uiteindelijk zullen we zien hoe Jezus het verhaal vervult en het kwaad overwint door het toe te staan Hem te verslaan. #BibleProject #Bijbel #DagVanDeHeer