Als volgelingen van Jezus volledig trouw zijn aan Gods Koninkrijk, hoe verhouden ze zich dan tot hedendaagse overheden en machtsstructuren? In deze video zien we hoe de ervaring van Daniël en zijn vrienden in de Babylonische ballingschap ons wijsheid biedt om met deze spanning om te gaan. Jezus volgen in de 21e eeuw betekent leren om de weg van de ballingschap te volgen. #BibleProject #Bijbel #DeWegVanDeBallingschap