Hur kan du fortsätta att lita på Gud när livet inte är rättvist och du får lida utan anledning? Jobs berättelse låter oss reflektera över hur Gud råder över världen med vishet, och hur det kan ge oss frid i svåra tider. Job är den tredje och sista boken som utforskar biblisk vishet. #BibleProject #Bibeln #Job