Barmhärtighet är ett känsloladdat ord som används för att beskriva det starka bandet mellan förälder och barn. I den här videon ser vi på det hebreiska ordet rakhum, det första ordet som Gud använder för att beskriva sig själv i 2 Mos 34: 6. Genom hela Bibeln porträtteras Gud som en kärleksfull och barmhärtig förälder - både som en mor och en far - och Jesus förkroppsligar hans barmhärtighet. #BibleProject #Bibeln #Barmhärtighet