యేసు యొక్క అత్యంత ప్రసిద్ధమైన బోధనల సేకరణను మేము అన్వేషిస్తున్నప్పుడు, కొండమీద ప్రసంగం అనే శీర్షిక యొక్క మూడవ ఎపిసోడ్ కొరకు మాతో చేరండి. ఈ వీడియోలో మీరు నేర్చుకోబోతున్న విషయాలు: - నీతిమంతుడిగా ఉండటం అంటే ఏమిటి - దేవుని జ్ఞానం ఎక్కడ దొరుకుతుంది - యేసు "ధర్మాశాస్త్రాన్ని మరియు ప్రవచనాలను నెరవేర్చాడు." అంటే ఏమిటి - కొండమీద ప్రసంగంలో యేసు ప్రపంచానికి ఏమి అందిస్తున్నాడు. #BIbleProject #TeluguBibleVideos #SermonontheMount

ఇ-మెయిల్ లోనికి వెళ్లుట

Sign up for the TWR360 Newsletter

తెలుగులో TWR360 కంటెంట్‌పై ఇమెయిల్ అప్‌డేట్‌లను స్వీకరించండి.

టి. డబల్యు. ఆర్ 360 తాజా సమాచారం కొరకు సైన్ చేసినందుకు కృతజ్ఞతలు

అవసరమైన సమాచారం కనిపించుట లేదు