Revenge/Aarsasho

Walaalkeen Doug Schroeder wuxuu maanta inala wadaagayaa arrimaha ku saabsan aarsashada .Sii dhegayso si aad ku ogaato waxyeellada aarsashada iyo sida habboon ee loo aarsado sida Qorniinku leeyahay.

Email Sign-up

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Warbixinta aad doonayso lama hayo