Křehké hypotetické věže

Jak si Darwinova evoluční teorie stojí po sto letech ve světle důkazů i jaký vliv měla na vývoj vědy.