Chemická evoluce. Fakta nebo fikce?

Je člověk schopen vytvořit živé z neživého, nebo si tuto schopnost ponechal Bůh pro sebe? Kam až dospěly teorie a pokusy člověka stvořit život.