Netopýr - tvor, který ví, kudy kam

Na příkladu netopýra uvidíme, že vědecké poznatky ukazují na Boží stvořitelské dílo.