Ábrahám a Régiségtanban

A Biblia úgy ír Ábrahámról, mint egy pátriárkáról, hűséges apáról, aki nagy nemzetek embereinek az őse volt. A XIX század bírálóji úgy beszéltek róla mint egy tudatlan arab törzsfőnökről, aki úgy élt mint egy kóbórló nomád, Sir Leonard Woolley ásotásokat végzett Ábrahám szűlővárosában és szerinte szűlővárosa fejlettebb volt, mint azt a régészek hitték. 2500 évvel Jézus Krisztus földönjárta előtt Úr városa nagyon civilizált volt. Az Úr városa aranykorában a dícsősége tetőpontján volt. Amikor Istent követte, kiment, nem tudva hová ment

Email Regisztráció

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Hiányzó szükség adat