کشیش به عنوان معلم کلام

خلاصه

یک کشیش باید در عین حال معلم کلام خدا نیز باشد. در این درس به روش های تدریس کلام خدا می‌پردازیم و اینکه چطور از هر موعظه،‌ مطالعه کلام خدا، دید و بازدید و دیگر فرصت ها برای تدریس کلام خدا استفاده کنید.

ثبت نام توسط ایمیل

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

اطلاعات ضروری وارد نشده است