عصبانیت و غرور

خلاصه

در این درس به بررسی موانع احتمالی بر سر راه بخشش و آشتی می پردازیم و می بینیم که چطور می توان به کمک خدا بر این موانع غلبه کرد. از جمله این موانع عصبانیت و غرور هستند که مانع از بخشش،‌ آشتی و اتحاد میان قوم خدا می شوند.

ثبت نام توسط ایمیل

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

اطلاعات ضروری وارد نشده است