Daruj

Každý vodca má príležitosti na to, aby v nich aplikoval svoju múdrosť a viedol svojich poslucháčov k nejakej dôležitej myšlienke, aby ich budoval. Dnes sa zameriame na takýto moment v Ježišovom živote, v ktorom mal príležitosť vyučovať svojich učeníkov. Je to pre nás veľmi užitočné, že . . .