Dokončiť

Všetci bývame sklamaní z ľudí, ktorý robia veľké sľuby, a potom ich nesplnia. Tiež vieme byť sklamaní sami zo seba, ak si niečo veľkolepé naplánujeme, a potom to nedokončíme. Niekedy je ťažké niečo dokončiť. Sú chvíle, keď si to vyžaduje nesmierne úsilie a silu vôle a sebadisciplíny, aby sme . . .