Izrael

Keď som si nedávno čítal Písmo, našiel som tam jeden konkrétny obraz, ktorý sa mi vryl do pamäte v súvislosti s vďačnosťou. Čítal som o Jákobovi – o mužovi Starého zákona – ktorý sa opieral o svoju palicu a chválil Boha. Príbeh sa nachádza . . .