Horlivosť

Pavol, ktorý tieto slová napísal, sa predtým volal Saul a bol veľmi horlivý. Vo svojej horlivosti prenasledoval kresťanov a vo svojom zápale pre Boha bol pripravený viesť kresťanov pred súd, mučiť ich, zatvárať do väzenia a dokonca ich zabíjať. Čo sa s Pavlom stalo?