Pokánie

V živote zažívame množstvo jednorazových udalostí. Sú nimi napríklad naše narodenie alebo naša smrť. Tiež narodenie našich detí, z ktorých každé je jedinečné, sa nikdy nezopakuje. Aj naše manželstvo by sa malo považovať . . .