Zacheus

Musíme byť opatrní v tom, ako posudzujeme ľudí podľa ich zjavu. Možno sú vysokí, možno sú nízki, širší alebo chudí. Musíme dbať na to, aby sme si nevytvorili na ľudí názor len na základe ich vonkajšiemu vzhľadu. V Lukášovi, v 19. kapitole čítame o mužovi menom Zacheus, ktorý bol veľmi . . .