Kinatibok-an

(Iningles nga Bidyo) Ang katuyoan niini nga pagtulun-an mao aron ipasabot ang espirituhanong mga hiyas, kanus-a ang mga kini ginahatag sa Espiritu Santo, og kon sa unsang paagi ang usa ka tawo makaila sa ilang kaugalingong espirituhanong mga hiyas.