Plán 1

Je pre mňa udivujúce zistenie, ako málo je ľudí z celkového množstva ľudí v danej organizácii, ktorí robia väčšinu práce. Už desiatky rokov sme počúvali, že 20 % ľudí robí 80 % práce. A som si istý, že je to pravda v takmer každom type organizácie – vo firmách, v politike alebo . . .