Modlitba 1

Myslím si, že vzácny dar modlitby, ktorý nám Pán Boh dal, využívame veľmi málo. Verím, že modlitba je v Božích rukách veľmi silná a nám dáva možnosť prichádzať k Bohu a oslovovať Ho s našimi starosťami a potrebami. Modlitby by nemali byť počas dňa len . . .