Vtelenie

Jedným z Božích veľkých tajomstiev, o ktorom rád rozjímam, je Trojica. Trojica je Božou prirodzenosťou, keďže On je tromi osobami v jednom Bohu. A všetky tri pôsobia vo vzájomnom súlade. Sú spolu. Nikdy si navzájom neprekážajú. Nepôsobia nezávisle...