BEGE ga MARASA BEGE

"Yaya mutum mai ciwon kajamau zai shiga mulkin sama bayan ya mutu? Yaya wani zai kubuta daga kalubalai na shaitan?"