Ngaba ngokwenene ukho uThixo? Ngaba isikhokelo sakho sokomoya sinokuthenjwa? Unjani uThixo? Yintoni ngokwenene eyahlula abantu? Yintoni eyona ngxaki? Kutheni abantu belahlekile kangaka? Ngaba ngokwenene uThixo uyandithanda? Ndingabufumana phi ubomi?