ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କି? ତୁମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କି? ଭଗବାନ କିପରି? ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭକ୍ତ କରେ? ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା କ’ଣ? ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଭ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତି? ଭଗବାନ ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କି? ମୁଁ କେଉଁଠାରୁ ଜୀବନ ପାଇବି?