عیسی مسیح کیست؟

خلاصه

در این درس بررسی می کنیم که عیسی کیست،‌ کجا و در چه زمانی زندگی کرد و درباره خود چه ادعا هایی کرد.

ثبت نام توسط ایمیل

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

اطلاعات ضروری وارد نشده است