Radiodrama e filmit të Jezusit

Të dëgjojmë historinë e Jezus Krishtit si tregohet në ungjillin e Lukës