Xem
Yêu Thương Người Khác

Tóm tắt

Mục đích của bài học này là truyền đạt cách chúng ta có thể bắt đầu yêu thương người khác như cách Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta và hiểu tầm quan trọng của tình yêu thương trong cuộc sống hàng ngày của tín nhân Đấng Christ.

Đăng ký thư điện tử

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Cám ơn vì đã truy cập để cập nhật thông tin từ TWR360.

Yêu cầu bổ sung thông tin thiếu