Xem
Chúa Jêsus Christ Là Ai?

Tóm tắt

Mục đích của bài học này là tra cứu Chúa Jêsus là ai, Ngài đã sống ở đâu và khi nào cùng những gì mà Chúa Jêsus tuyên bố về chính Ngài.

Đăng ký thư điện tử

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Cám ơn vì đã truy cập để cập nhật thông tin từ TWR360.

Yêu cầu bổ sung thông tin thiếu