Dram Odyo Jezi

Koute Istwa Jezi menmjan li rakonte nan Levanjil Lik la'