You are viewing Maasai. See content in Swahili.
Enjeunoto

"Neitu apa eyiolou olkilikuai olotu te nkaraki iyie o nanu. Kata enashei sapuk amu aatoiwuoki te rishata natayiolo Empirish Enkai. Meeta entoki nataasa te nkishui ai naaidim aitajeu. Kitodolu isirat nchere ara apa Olmang’atinta le Nkai ata tenaata olkuak sidai "