लूकाको सुसमाचारको पाँचौं भागमा रहेको शृङ्खलाको दोस्रो भागमा येशूले गरिबहरूको लागि सुसमाचार तथा कसरी भिन्न-भिन्न पृष्ठभूमिका मानिसहरूलाई एक साथ शान्तिमा आबद्ध गर्न सकिन्छ भन्ने वातावरण सिर्जना गर्नका निम्ति आफ्नो सेवकाई शुरू गर्नुभयो भन्ने कुरा हामी देख्छौं। #BibleProject #बाइबलभिडियो #लुकाकोसुसमाचार भिडियो क्रेडिटस नेपाली भाषामा उत्पादनगर्ने टिम Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ओरिजिनल सामग्री अंग्रेजी भाषामा उत्पादन BibleProject Portland, Oregon, USA