तेस्रो भागले लूकाको सुसमाचारको केन्द्रीय भागको अध्ययन गर्दछ। येशूले यरुशलेमको लामो यात्राको समयमा गरिबहरूका लागि सुसमाचार भन्ने विवादास्पद कुरा निरन्तर घोषणा गर्नुहुन्छ, जसले गर्दा इस्राएलका धर्मगुरुहरूसँग बेमेल बढाउँदछ । यसै समस्याले प्रख्यात दृष्टान्त हराएको छोराको कथा भन्ने वातावरण निर्माण गर्दछ। #BibleProject #बाइबलभिडियो #लुकाको भिडियो क्रेडिटस नेपाली भाषामा उत्पादनगर्ने टिम Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ओरिजिनल सामग्री अंग्रेजी भाषामा उत्पादन BibleProject Portland, Oregon, USA