यो भिडियो लूकाको सुसमाचारमा भएको नासरतको येशूको महत्वपूर्ण घटनाको निचोडमा समापन हुन्छ। चेलाहरूले रित्तो चिहान पत्ता लगाए र जब उनीहरूले बौरी उठ्नु भएको येशूलाई भेटे तब उनीहरूको संसारप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन भयो। लूकाले देखाउँछन् कि, येशूसँग परमेश्वरको राज्यको काम चरम बिन्दुको क्षणमा छ, र यसको निरन्तरताको लागि लूकाको विवरणको दोस्रो मञ्च तयार हुँदछ, त्यो हो प्रेरितको पुस्तक। #BibleProject #बाइबल #लुका भिडियो क्रेडिटस नेपाली भाषामा उत्पादनगर्ने टिम Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ओरिजिनल सामग्री अंग्रेजी भाषामा उत्पादन BibleProject Portland, Oregon, USA