प्रेरितको पुस्तकले हामीलाई परमेश्वरले कसरी अब्राहमको सन्तानद्वारा सबै जातिलाई आशिष् दिने पुरानो प्रतिज्ञा पूरा गर्नुभएको भनेर देखाउँछ: नासरतको येशू। यस भिडियोमा हामीले कसरी येशूले र पवित्र आत्माले इस्राएललाई नयाँ गर्नुहुनेछ। उनीहरूलाई सबै जातिहरूलाई सुसमाचारको घोषणा गर्न तयार पार्नुहुन्छ भन्ने कुरा अध्ययन गर्ने छौं। #BibleProject #बाइबल #प्रेरित भिडियो क्रेडिटस नेपाली भाषामा उत्पादनगर्ने टिम Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ओरिजिनल सामग्री अंग्रेजी भाषामा उत्पादन BibleProject Portland, Oregon, USA