प्रेरित शृङ्खलाको हाम्रो अन्तिम भिडियोमा हामीले यरुशलेममा र त्यसपछि रोमको झ्यालखाना सम्मै पावलको अन्तिम यात्रा देखाउने छौं। तर ठीक उल्टो के भैदियो भन्ने हो भने पावलको कष्टले उनलाई रोमी साम्राज्यको राजधानीमा पुर्‍यायो जहाँ गएर उनले धेरै जातिहरूलाई परमेश्वरको राज्यको समाचार फैलाउन पाए। #BibleProject #बाइबल #प्रेरित भिडियो क्रेडिटस नेपाली भाषामा उत्पादनगर्ने टिम Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ओरिजिनल सामग्री अंग्रेजी भाषामा उत्पादन BibleProject Portland, Oregon, USA