ชมวิดีโอของเราเกี่ยวกับพระธรรมวิวรณ์ 1-11 ซึ่งจะอธิบายโครงสร้างทางวรรณกรรมและกระบวนความคิดในพระธรรมเล่มนี้ ในพระธรรมวิวรณ์ นิมิตที่ยอห์นเห็นเปิดเผยว่าพระเยซูได้ชนะมารด้วยการตายและเป็นขึ้นจากตายของพระองค์แล้ว และวันหนึ่ง พระองค์จะเสด็จกลับมาในฐานะกษัตริย์ที่แท้จริงของโลกนี้ #BibleProject #พระคัมภีร์ #วิวรณ์ เครดิตวิดีโอ ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น Create Thailand, OMF Thailand and Thailand Campus Crusade for Christ เนื้อหาและผลงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ BibleProject Portland, Oregon, USA

ลงชื่อเข้าใช้อีเมล

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

ขอบคุณมากที่สมัครเพื่อรับข้อมูลจาก TWR360

ข้อมูลไม่ครบ