Mméli

Aniaan, nian, wafa ke ngale sa ye sran vié mun bé bu ke’n, ke asonun o ti so’n. Bé sé bé wun ke o fata ke sran mun bé su bé asonun nun. Ye kosan nga mon bé fa bisa bé wun yele : Nzu ye akwla yô a man mion ?