E WLA SU WALE EKUN

"Aniaan si kpa ke I so sa mu’n, bé ju’n asonufue mun bé su vié. I so ble so nun, sranvié mun bé sé wo ke’n, a su nyanman liké fi Nyanmien sa nu, mon o kwla fovo wo. Kpekun, sran vié mun bé saci wo ti nu, bé sé wo ke’n, Nyanmien o kwla déman wo."