You are viewing Maasai. See content in Swahili.
Enkishui tiatua Kristo (2)

"Ketii apa ilooiteru enkisiaayiarie oo lmusheni nejo apa ninye nchere keyieu naaji naa ore enkata naye ninye naa keloOloirirua ashipa oleng amu meeta apa Oloirirua erishata te nkishui enye amu Oltung’ani apa oisiayia Enkai oleng nekuet Oloirirua te nkaraki enkisulata oo Lomon Supati. Niaku emaishoo Enkai erishata te nkishui ang. Tiaaki ninye metaasa ina . . ."