ആമോസിന്‍റെ സാഹിത്യഘടനയെയും അതിന്‍റെ ചിന്താധാരയെയും വിശദീകരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ അവലോകന വീഡിയോ കാണുക. യിസ്രായേല്‍ ദൈവവുമായുള്ള ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചതായി ആമോസ് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു, അവരുടെ വിഗ്രഹാരാധന എങ്ങനെയാണ് അവരെ അനീതിയിലേക്കും ദരിദ്രരെ അവഗണിക്കുന്നതിലേക്കും നയിച്ചതെന്ന് എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. #BibleProject #ബൈബിള്‍ #ആമോസ് വീഡിയോ ക്രെഡിറ്റ്സ് മലയാള പരിഭാഷയും ശബ്‌ദവും നൽകിയ ടീം Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India മലയാളം ലോക്കലൈസേഷന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ടീം Diversified Media Private Limited Hyderabad, India ഒറിജിനല്‍ ഇംഗ്ലീഷ് കണ്‍ടെന്‍ഡ് ആന്‍ഡ്‌ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ടീം BibleProject Portland, Oregon, USA