ชมวิดีโอของเราเกี่ยวกับพระธรรมเลวีนิติ ซึ่งจะอธิบายโครงสร้างทางวรรณกรรมและกระบวนความคิดในพระธรรมเล่มนี้ ในพระธรรมเลวีนิติ แม้อิสราเอลจะทำบาป แต่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ก็เชื้อเชิญพวกเขาให้ดำเนินชีวิตอยู่ต่อหน้าพระองค์ ผ่านทางศาสนพิธีและสถาบันอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย #BibleProject #พระคัมภีร์ #เลวีนิติ เครดิตวิดีโอ ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น Create Thailand, OMF Thailand and Thailand Campus Crusade for Christ เนื้อหาและผลงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ BibleProject Portland, Oregon, USA

ลงชื่อเข้าใช้อีเมล

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

ขอบคุณมากที่สมัครเพื่อรับข้อมูลจาก TWR360

ข้อมูลไม่ครบ