Kyk na ons oorsigvideo van Genesis 1-11 wat die letterkundige ontwerp van die boek en die gedagtegang daarvan uiteensit. In Genesis maak God ’n goeie wêreld en stel mense aan om dit te regeer, en dan swig hulle voor boosheid en vernietig alles. Kredietrol: Plaaslike Afrikaanse Produksiespan: Studio Bolland, Kaapstad, Suid Afrika Oorspronklike Engelse Inhoud en Produksie: BibleProject, Portland, Oregon, VSA #BibleProject #bybel #Genesis

E-pos aangeteken

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Vverwagte inligting nie voldoende