ชมวิดีโอของเราเกี่ยวกับพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ ซึ่งจะอธิบายโครงสร้างทางวรรณกรรมและกระบวนความคิดในพระธรรมเล่มนี้ ในเฉลยธรรมบัญญัติ โมเสสมอบปัจฉิมบทเปี่ยมปัญญา เพื่อเตือนชาวอิสราเอลก่อนที่พวกเขาจะเข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญา และท้าทายพวกเขาให้สัตย์ซื่อต่อพระเจ้า #BibleProject #พระคัมภีร์ #เฉลยธรรมบัญญัติ เครดิตวิดีโอ ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น Create Thailand, OMF Thailand and Thailand Campus Crusade for Christ เนื้อหาและผลงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ BibleProject Portland, Oregon, USA

ลงชื่อเข้าใช้อีเมล

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

ขอบคุณมากที่สมัครเพื่อรับข้อมูลจาก TWR360

ข้อมูลไม่ครบ