You are viewing Maasai. See content in Swahili.
ENKISUJATA OO NKEJEK

Mijing ake orreshet le Herode otoning’o nkiasi e Yesu nejo Oltung’ani otua otopiwuo nias nena baa amuu kenyamal apa ndamunot amu ninye apa ootaara Yohana Olaibatisani. Kaji apa eikununye ena?