Abahlushiwe Abalamulayo kanye Nezethembiso, Izethembiso