ஒபதியா புத்தகத்தின் இலக்கிய வடிவமைப்பையும் அதன் சிந்தனை ஓட்டத்தின் கண்ணோட்டத்தையும் இந்த காணொளியில் காணப்போகிறோம். ஏதோமின் வீழ்ச்சியை பாபிலோனுக்கு ஒபதியா அறிவிக்கிறார். இது அகங்காரம் மற்றும் வன்முறை நிறைந்த அனைத்து தேசங்களையும் தேவன் எவ்வாறு வீழத்துவார் என்பதற்கான ஒரு உதாரணமாகும். #BibleProject #வேதாகமம் #ஒபதியா வீடியோ கிரெடிட்ஸ் தமிழ் லோக்கலைசேஷன் தயாரிப்பு குழு Diversified Media Private Limited Hyderabad, India ஒரிஜினல் ஆங்கிலப் பதிவு மற்றும் தயாரிப்பு BibleProject Portland, Oregon, USA

மின்னஞ்சலில் உள்நுழை

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

TWR360 இலிருந்து புதுப்பிப்புகளைப் பெற கையெழுத்திட்டதற்கு நன்றி.

தேவையான விபரம் காணப்படவில்லை