In dadka loo duceeyo

Salaadda waa muhiim, oo casharkeenna maanta ayaa Dough Schroeder wuxuu ku eegayaa ahmiyadda ay leedahay in dadka oo dhan loo tukado, oo ay ku jiraan cadowgeenna.

Email Sign-up

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Warbixinta aad doonayso lama hayo