Обзор на Евангелието от Матей 1–13 гл. Разглеждаме художествената структура на тези глави и разгръщането на идеите в текста. В това евангелие виждаме как Исус обявява идването на Небесното царство на земята и чрез смъртта и възкресението Си подсигурява нов начин на живот за онези, които Го последват. #BibleProject #библия #Матей

Имейл абонамент

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Благодарим Ви, че се абонирахте за да получавате писма от TWR360

Необходима липсваща информация